Asociaţia Profesională a Geografilor din România are, ca ţinte precise şi complementare altor asociaţii sau societăţi de profil, definirea şi promovarea profesiunii de geograf şi a celorlalte profesiuni derivate din domeniu, îmbunătăţirea calităţii producţiei de cunoaştere geografică şi diseminarea acesteia. Conform Statutului acesteia, nu este vorba de o dublare sau suprapunere de atribuţii, ci de nişe specifice, care să conducă la reafirmarea domeniului şi la consolidarea acestuia. Modalităţile prin care pot fi atinse astfel de obiective nu sunt unele standardizate şi nici nu pot fi susţinute de mecanisme gândite în laborator. Agrearea noii asociaţii se face pas cu pas, până la demonstrarea utilităţii şi folosirea acesteia ca un organism capabil să sprijine mişcarea geografică, în ansamblu.

Una din căile prin care Asociaţia îşi poate realiza misiunea este cea legată de susţinerea unor publicaţii de informare, analiză, cultură şi critică geografică, precum şi de cercetare ştiinţifică. Din prima categorie face parte revista „GEOGRAFUL”. 

Cea de-a doua este reprezentată de Analele Asociaţiei Profesionale a Geografilor din România care îşi propune să promoveze şi să încurajeze cercetarea geografică românească, prin publicarea lucrărilor în limba română şi prin asigurarea unei calităţi corespunzătoare acestora.